Er du ikke kunde?

Produktgodkendelser lim og smøremidler

Der findes en lang række godkendelser og normer for lim, smøremidler, fedt og lignende.
Herunder kan du se hvilket produktgodkendelser du kan finde hos Højstrup Industrilim.
På vores produktoversigt og i de enkelte produkters tekniske datablade fremgår det hvilke godkendelser det enkelte produkt har.
Det er ikke alle produkter der har godkendelser.

NSF ANSI 61 - Drikkevandsgodkendelse
Disse lime må anvendes til samlinger i forbindelse med drikkevand.

NSF P1 - Fødevaregodkendelse lim
Disse lime må anvendes i eller omkring områder med fødevarer.

NSF H1 - Fødevaregodkendelse smøremidler med milighed for kontakt
Disse smøremidler må anvendes i eller omkring områder med fødevarer, hvor utilsigtet kontakt med fødevarene kan opstå.

NSF H2 - Fødevaregodkendelse smøremidler uden mulighed for kontakt
Disse smøremidler må anvendes omkring områder med fødevarer, hvor der ikke er mulighed for kontakt med fødevarene.

WRAS - Drikkevandsgodkendelse
Disse lime må anvendes i eller omkring områder med fødevarer.

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
Disse lime må anvendes til samlinger af emner som kan indeholde gas eller vand.
Dette er ikke en drikkevandsgodkendelse

KTW - Kalt Trinken Wasser drikkevandsgodkendelse
Disse lime må anvendes i eller omkring områder med fødevarer.

BAM - Oxygen godkendelser
Disse lime må anvendes til samlinger af emner som kan indeholde gas.

FDA - Food and Drug Administration - fødevaregodkendelse og medicinsk udstyr
Disse lime indeholder kun Ingredienser fra US Food and Drug Administrations godkendte liste.

UL Underwriters Laboratories (brandgodkendelse)
Disse produkter er brandgodkendt. Godkendelserne er inddelt i flere klasse:

  • HB: slow burning on a horizontal specimen; burning rate < 76 mm/min for thickness < 3 mm or burning stops before 100 mm
  • V-2: burning stops within 30 seconds on a vertical specimen; drips of flaming particles are allowed.
  • V-1: burning stops within 30 seconds on a vertical specimen; drips of particles allowed as long as they are not inflamed.
  • V-0: burning stops within 10 seconds on a vertical specimen; drips of particles allowed as long as they are not inflamed.
  • 5VB: burning stops within 60 seconds on a vertical specimen; no drips allowed; plaque specimens may develop a hole.
  • 5VA: burning stops within 60 seconds on a vertical specimen; no drips allowed; plaque specimens may not develop a hole.
     

USP Class VI - United States Pharmacopeia - medicinalgodkendelse
Disse produkter er medicinalgodkendt. Der forefindes flere forskellige klasser.

 

RoHS - Ingrediensgodkendelse
RoHS-direktivet, formelt Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, er et direktiv, der forbyder brug en række tungmetaller m.v. i visse typer elektriske og elektroniske produkter fra 1. juli 2006

REACH - Ingrediensgodkendelse
REACH, der står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances er navnet på en forordning fra Europa-Kommissionen der har til formål at sikre, at de 100.000 forskellige typer kemikalier, der bruges i EU, er dokumenteret med hensyn til sikkerhed for mennesker og miljø.

Biocompatibility - Medicinalgodkendelse
Disse lime er testet for cytotoxiske forbindelser, irritation og sensibilisering.