Er du ikke kunde?


Viskositer (mPa.s)


Lim og viskositet

I forbindelse med beskrivelse af limens egenskaber forekommer begrebet viskositet, men hvad betyder det ? Viskositet er et begreb der anvendes til at beskrive limens træghed, altså hvor tyndflydende eller tykflydende en lim er. Viskositeten måles oftes ved omrørirng af en væske. Den kraft der skal bruges til omrøringen udtrykkes som Pascal. Det er naturligvis vigtigt at have for øje, at forskellige medier ændred viskositet alt efter om det er varmt eller koldt. En væske bliver mere for eksempel tyndflydende når den er varm.

Vores lime er alle mål i mPa·s (millipascal sekund)

Nedenfor kan du se en række eksempler på kendte medier og deres viskositet. Eksempelt starter ved vand, som har en viskositet på 1 mPa·s.

 

Eksempler på forskellige viskositeter